Showing all 7 results

Thiết bị khám, theo dõi diễn tiến và điều trị bệnh Glôcôm tăng nhãn áp

Dịch kính - Võng mạc

Máy chụp cắt lớp OCT Primus 200

Dịch kính - Võng mạc

Máy Laser quang đông Visulas 532 Vite