Showing all 5 results

Sinh hiển vi khám mắt, máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động, máy đo thị lực điện tử, máy đo tròng kính, máy đo nhãn áp…

Giác mạc - Khúc xạ

Máy đo khúc xạ Visuref 100 Zeiss