Máy chụp cắt lớp mạch máu võng mạc OCT Angiography Zeiss

  • Cho phép quan sát mạng lưới mạch máu võng mạc rõ nét nhất. Phân tích đánh giá sự thay đổi về hình ảnh và cả về lượng như mật độ mạch máu, cũng như diện tích vùng tưới máu.

Ứng dụng Phân tích chẩn đoán:

  • Bệnh võng mạc đái tháo đường (DR)
  • Bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già (AMD)
  • Tắc tĩnh mạch võng mạc nhánh (BRVO)