Máy chụp cắt lớp võng mạc HD-OCT 5000

  • Ứng dụng để đánh giá kết quả phẩu thuật giác mạc
  • Ứng dụng theo dõi sau phẩu thuật khúc xạ bằng laser Excimer
  • Giúp đánh giá kết quả phẩu thuật điều trị bệnh Glocom, cho biết cấu trúc của cũng mạc và tiền phòng lúc bình thường và sau mổ, độ dày của hồ thủy dịch dưới vạt cũng mạc, mức độ xơ hóa xảy ra trong bọng sẹo kết mạc sau mổ Glocom
  • Ứng dụng trong chẩn đoán và theo dõi các bệnh gai thị, đặc biệt là đánh giá mức độ tổn hại gai thị trong bệnh lý Glocom
  • Ứng dụng chẩn đoán bệnh lý gai thị như phù gai thị, teo gai
  • Ứng dụng trong khảo sát sự thay đổi lớp BMST ở bệnh Hắc võng mạc trung tâm thanh dịch
  • Ứng dụng trong chẩn đoán và theo dõi các bệnh võng mạc hoàng điểm