Sinh hiển vi khám mắt SL 115 Zeiss

  • Khám phá toàn bộ bán phần trước bao gồm lớp nước mắt bề mặt nhãn cầu, giác mạc, thể thủy tinh, và phần trước của pha lê thể
  • Quan sát tổn thương giác mạc với chất nhuộm màu, đánh giá sự vừa vặn của kính áp tròng
  • Phối hợp với các loại kính chuyên dụng khác để soi góc tiền phòng, soi đáy mắt
  • Phối hợp với dụng cụ đo nhãn áp